INTERNETOWY PARAFIALNY PORTAL INFORMACYJNY
NIE JEDEN Z WIELU A JEDYNY ▪ TYLKO JEDEN NIEPOWTARZALNY

Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych „drogach”, a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie.(…) Sieć cyfrowa może być miejscem bogatym w wartości ludzkie, nie siecią przewodów, lecz ludzkich osób. (…) Powtarzam często, że mając do wyboru Kościół poobijany, który wychodzi na ulice, i Kościół chory z powodu zamknięcia w kręgu własnych spraw, zdecydowanie wolę ten pierwszy. A chodzi o ulice, gdzie żyją ludzie, gdzie można do nich dotrzeć naprawdę i z czułością. Wśród tych dróg są również drogi cyfrowe, pełne ludzi, często zranionych: mężczyzn i kobiet szukających zbawienia lub nadziei. Również dzięki sieci przesłanie chrześcijańskie może docierać „aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy…                                                                                ▪ Franciszek, papież / Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania [ czytaj ]

Zadania, znaczenie i rola mediów

Internet źródłem informacji i wiedzy

to temat „przegadany” na wszelkie możliwe sposoby. Z tego względu powielanie słów jest całkowicie zbyteczne. Zwłaszcza, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo istotną rolę w XXI wieku odgrywają media, a szczególnie pełniący różne funkcje Internet. Pomimo tego a szczególnie, że potrzeba poznania prawdy jest wciąż ogromna – nie zwrócenie uwagi na wartość prawdy, byłoby błędem. .

jest wtedy, gdy publikowane w przestrzeni cyfrowej treści spełniają oczekiwania osób tychże informacji poszukujących. Natomiast informacja tylko wówczas się staje źródłem wiedzy wówczas, gdy jest rzetelna tzn. pełna i prawdziwa. Oznacza to, że z szacunku wobec użytkowników Internetu obowiązkiem właściciela strony internetowej jest dbałość o wysoką jakość merytoryczną przekazywanych treści.

Responsywne strony internetowe

Forma i indywidualizacja przekazu

z angielskiego: Responsive Web Design (RWD) to strony, których układ i wygląd automatycznie dostosowuje się do rozmiaru okna przeglądarki, na której strona jest wyświetlana. Dzięki responsywności ta sama strona internetowa wyświetla się poprawnie (tzn. dobrze i czytelnie) na ekranie dużym komputera i laptopa, a także małym smartfona i tabletu. Co bardzo cenią sobie użytkownicy Internetu.

to problem, który pozostaje nierozwiązywalny z tego powodu, że wykorzystując gotowe szablony oferowane w ramach abonamentu, ich użytkownicy zmuszeni są również do wykorzystywania wielokrotnie powielanych treści (tekstów i obrazów) Z tej przyczyny zmiana formy (np. szaty graficznej) i indywidualizacja przekazu – pomimo, że bardzo często oczekiwane i konieczne, zwyczajnie są niemożliwe.

System zarządzania treścią (CMS)

Własność a nie abonament, czyli „dzierżawa”

ang. content management system, pozwala w nieskomplikowany, zatem w łatwy i prosty sposób dokonywać aktualizacji. Najpopularniejszy na świecie system CMS to WordPress. System ten umożliwia dodawanie i modyfikowanie treści na stronie internetowej przez wiele osób, którym uprawnienia przydziela oraz szczegółowo określa ich zakres administrator, a zwykle jest nim właściciel strony internetowej.

tego, z czego po wniesieniu ustanowionej zwykle umową opłaty można korzystać. Tym bardziej, gdy za systematycznie wnoszoną i wielokrotną zapłatę zazwyczaj można korzystać jedynie z „przydziału”. Przeważnie dlatego, aby za każdy kolejny pakiet – często niewiele różniący się od poprzedniego – być zmuszonym płacić wciąż więcej i więcej. Jednak zawsze za to, co nigdy nie stanie się własnością.

POLECANE ▪ współpraca

x

[…] nazwa sieci komputerowej bywa pisana dwojako (małą i wielką literą), bo też wydawnictwa poprawnościowe nie są zgodne co do jej pisowni. „Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego (Warszawa 1997) oraz „Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN” pod red. A. Markowskiego (Warszawa 1999) rejestrują tylko rzeczownik Internet – pisany wielką literą. Ale już „Wielki słownik ortograficzny języka polskiego” A. Markowskiego (Wilga, Warszawa 1999) podaje formy Internet oraz internet, różnicując ich użycie – Internet to nazwa własna systemu, a internet to „każdy system łączności komputerowej”. To ostatnie rozstrzygnięcie wskazuje na to, że określenie nowego medium elektronicznego – medium właśnie, a nie systemu, który to medium „obsługuje” – zapisuje się już małą literą. (rjp.pan.pl)

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]