Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. (Kan. 515 § 1. KPK)

+

POLECANE LINKI

◾ Na temat obecności Kościoła w przestrzeni cyfrowej, tym samym o wykorzystywaniu Internetu przez parafie, powiedziano i napisano już tak dużo, że pisząc cokolwiek, każde słowo byłoby jedynie powtórzeniem, a tworzony z tychże słów tekst mógłby być powielaniem treści już powszechnie znanych. Przyglądając się temu zagadnieniu bliżej i krytycznym okiem bardzo łatwo dostrzec, że moda na posiadanie strony internetowej przez parafię nie idzie w parze z dbałością o ich jakość. Parafialne portale / strony internetowe zazwyczaj tworzone są na powielanych, niczym lub niewiel się różniących szablonach. Z kolei publikowane na nich treści w głównej mierze to najczęściej kopiowane. Często z błędami, niekorygowanymi nawet wtedy, gdy są wielokrotnie powielane, masowo kopiowane ze strony na stronę przez różne parafie. Tak wygląda szara, smutna rzeczywistość. Natomiast jeszcze bardziej negatywna opinia o parafiach w Internecie jest wówczas, gdy się dostrzega iż portale / strony internetowe, czyli to co powinno służyć prezentacji parafii i być narzędziem budowania jej wizerunku, jest elektroniczną gablotą ogłoszeniową. Na skutek czego, pomimo że Internet jest ogólnoświatowym kanałem skutecznego przekazu…

+

… takie portale / strony internetowe – nie będąc prezentacją parafii – w ogóle nie spełniają swojej roli. Czym jest prezentacja, co to jest?

◾ Prezentacja to przedstawienie kogoś lub czegoś komuś. Pokaz mający na celu zademonstrowanie czegoś i zapoznanie kogoś z tym. Prezentacja multimedialna to materiał, przygotowany w elektronicznej, mający na celu zademonstrowanie czegoś i zapoznanie kogoś z tym. Wybrane z Wielkiego słownika języka polskiego PAN definicje określające czym jest prezentacja, potwierdzają prawdziwość twierdzenia, że duża liczba parafii w Polsce ma swoje portale / strony internetowe, lecz tylko niektóre parafie (jest ich bardzo mało) wykorzystują te media w szerszym zakresie, niż tylko formalne przekazanie koniecznych informacji o np. obowiązującym prawie.

Na skutek czego parafia, gdy nie przedstawia się jej zasobów ludzkich, postrzegana jest jako:

Parafia to wierni, to LUDZIE

+

TERYTORIUM

+

INSTYTUCJA

+

URZĄD

… tworzący lokalną społeczność, którą należy przedstawić, zaprezentować. Pokazać bogactwo wiedzy, zdolności i różnorodnych talentów. 

Potencjał ludzki to zbiór możliwości, zdolności, sprawności i motywacji tkwiących w ludziach. Kapitał ludzki, to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji i zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]