x

x

Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka.
Jan Paweł II • Redemptor hominis

Serdecznie witam
na portalu internetowym poświęconym problematyce wizerunku medialnego parafii w przestrzeni publicznej, którą również są prasa (gazety), radio, telewizja i Internet. Pomimo, że te środki masowego przekazu zazwyczaj nazywa się przestrzenią medialną. W związku z czym należy wyjaśnić, iż zgodnie z definicją encyklopedyczną „Przestrzeń publiczna to wszelkie miejsca dostępne powszechnie, zazwyczaj nieodpłatnie, fizyczna lub niefizyczna przestrzeń, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna”. Przestrzenią publiczną są w takim przypadku Internet lub inne środki masowego przekazu. Internet pomimo, że jest przestrzenią wirtualną stanowi miejsce publiczne wówczas, gdy publikowane treści są dostępne bez ograniczeń tzn. nie będąc zabezpieczone loginem i hasłem. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2018r.). Przestrzeń publiczna zawiera wszystkie tematyki oraz wszystkie opinie, które nawet wówczas, gdy zostają wygłoszone w sferze prywatnej, mogą osiągnąć poziom publiczny. O czym zawsze należy pamiętać wykorzystując kościoły jako miejsca nie tylko aktywności religijnej. Zwłaszcza, że: „W nowych warunkach społeczno-kulturowych człowiek staje twarzą w twarz wobec wielu wyborów, które w społeczeństwach tradycyjnych były nie do pomyślenia. Dotyczą one wykształcenia, zawodu, bliskich związków z innymi ludźmi, wartości politycznych, moralnych i religijnych, a nawet określania własnej tożsamości. W warunkach pluralizmu społeczno-kulturowego instytucje religijne i kościelne muszą zabiegać o klientów, respektując zasadę konkurencji na »rynku światopoglądowym«”. [ czytaj ]

POLECANE ▪ linki, które warto otworzyć

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]