+

+
jest „zsekularyzowana”. Jej zeświecczenie nastąpiło z konieczności, aby można pokazać, jak wielkie bogactwo różnorakich wartości tkwi w polskich parafiach. Niezależnie od ich położenia geograficznego, wielkości terytorialnej, liczby ludności i charakteru struktury społecznej. Każda, tym słowem bez żadnej przesady można określić wszystkie parafie, ma ogromny kapitał w miejscu i ludziach. Tylko należy otworzyć „skarbiec”, którym jest parafia, aby można było zobaczyć jak niesamowite jest bogactwo dziejów miejsc i ludzkich życiorysów. Jak bardzo wiele jest talentów, także tych częstokroć z prozaicznych przyczyn niezrealizowanych. Jak też poznać cichych bohaterów – ludzi, których męstwo i ofiarność nie zostały ujawnione. Bądź tych, którzy zapisali się złotymi literami na kartach historii, lecz o tym nie wie nawet ich najbliższe otoczenie. Stąd, gdy oni umierają niejednokrotnie wraz z nimi umiera wiedza o tym co oni znali, a wówczas już nigdy i przez nikogo nie zostanie poznane.

❖ Jeżeli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi!
– Charles James Lever

Bardzo popularne, często przy wielu okazjach, dlatego w różnych wersjach wypowiadane zdanie wskazuje iż lepiej budować mosty, niż stawiać mury. Po którym z reguły pada sformułowanie, że należy burzyć mury i budować mosty. Jednak, czy nie łatwiejsze jest zbudowanie drzwi? Aby następnie szeroko je otworzyć jako wiodące do poznania nieznanego i odkrycia tego, co jest ukryte bądź nieujawnione. Tymi drzwiami otwierającymi drogę do poznania potencjału parafii jest poza eklezjalna jej prezentacja. 

Uświadomienie i unaocznienie możliwości wykorzystania posiadanego potencjału jest, a na pewno powinno i może być tym, co parafia jako wspólnota ludzka ma obowiązek zrobić, aby nie będąc, stać się rozpoznawalna nie tylko przez pryzmat życia duszpasterskiego, lecz całościowo.

+

„Podróże podejmowane przede wszystkim ze względów religijno-poznawczych określa się mianem turystyki religijnej. W tych migracjach miejsce święte nie jest zazwyczaj punktem docelowym, lecz znajduje się na trasie podróży odbywanej w celu poznania miejscowości położonych w danym kraju, regionie lub nawet na określonym szlaku. Turyści wykorzystują nieraz część swojej podróży na krótszy lub dłuższy wypoczynek. I choć uczestniczą w codziennej mszy świętej, we wspólnych modlitwach, odwiedzają po drodze kościoły, sanktuaria, to główny motyw ich podróży nie jest tylko religijny, lecz również poznawczy. (…) Turystyka religijna oraz specyficzna jej forma turystyczno-pielgrzymkowa stanowią element rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego danego ośrodka, miejscowości, lokalności, regionu, kraju”.(s.99-108)

+

≣ redagowanie i wprowadzanie artykułów tekstowych
≣ aktualizacja i modyfikacja treści informacji
≣ weryfikacja merytoryczna tekstów (redakcja)
≣ przygotowaniu tekstów do publikacji (korekta)
≣ monitorowanie prawdziwości treści (fact-checking)

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]