Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka.
Jan Paweł II • Redemptor hominis

Serdecznie witam
na portalu internetowym poświęconym problematyce wykorzystania Internetu w duszpasterstwie, rozumianym szerzej niż tylko ewangelizacja. Bez moralizatorstwa, które uznać można – przynajmniej w tym miejscu – za całkowicie zbyteczne, treści publikowane na tym portalu mają zwrócić uwagę na zagadnienie, którym jest wykorzystanie Internetu w duszpasterstwie. Albowiem:
„Duszpasterstwo, które nie chce być zawieszone w próżni, ale tkwić w realiach XXI wieku, musi być skierowane na człowieka, na jego potrzeby i oczekiwania religijno-moralne. Musi ono przyjąć ludzi takimi, jakimi oni naprawdę są. Oznacza to, że duszpasterstwo powinno uwzględniać nie tylko korzenie historyczne, ale i podstawowe uwarunkowania ludzkiego życia i na znajomości tych uwarunkowań się opierać. W kontekście takiego rozeznania duszpasterstwo będzie docierać z adekwatnymi metodami i formami duszpasterskimi do dzisiejszych ludzi ze zbawczą posługą Kościoła”.

Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce • ks. Ryszard Kamiński

„Dla wierzących i ludzi dobrej woli wielkim wyzwaniem w naszych czasach jest zabieganie o swobodny i rzetelny przekaz społeczny, który będzie się przyczyniał do umacniania integralnego postępu świata. Od wszystkich oczekuje się zdolności do wnikliwego rozeznania i nieustannej czujności, kształtowania w sobie zdrowego zmysłu krytycyzmu wobec siły przekonywania środków przekazu”.

Szybki rozwój • List apostolski Jana Pawła lI do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu

+

„Internet, podobnie jak inne narzędzia komunikacji, jest środkiem, a nie celem samym w sobie. Może on stworzyć doskonałe warunki do prowadzenia ewangelizacji, pod warunkiem, że będziemy zeń korzystać w sposób kompetentny, z pełną świadomością jego zalet i wad. Nade wszystko zaś Internet, jako narzędzie, które dostarcza informacji i rozbudza nasze zainteresowania, może stać się okazją do pierwszego spotkania z chrześcijańskim przesłaniem, szczególnie dla młodych, którzy coraz częściej korzystają z cyberprzestrzeni, uważając ją za swe okno na świat. Z tego względu wspólnota chrześcijańska powinna się zastanowić, w jaki sposób można konkretnie pomóc tym wszystkim, którzy po raz pierwszy stykają się z chrześcijaństwem za pośrednictwem Internetu, aby mogli przejść z wirtualnego świata cyberprzestrzeni do rzeczywistego świata wspólnoty chrześcijańskiej”.

Internet: Nowe formum głoszenia ewangelii • orędzie Jana Pawła II

POLECANE ● linki, które warto otworzyć

KOŚCIÓŁ W INTERNECIE • PROFESJONALNE SERWISY INFORMACYJNE
PARAFIE • GRUPY DUSZPASTERSKIE • WSPÓLNOTY • FUNDACJE • STOWARZYSZENIA

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]