„Parafia rzymskokatolicka jest nie tylko instytucją religijną i elementarną strukturą Kościoła, ale również ważną instytucją społeczną o szerokim spektrum w różnych obszarach życia lokalnych społeczności. Jako instytucja zakorzeniona lokalnie, będąca dla wielu osób istotną częścią ich ojczyzny prywatnej, jest ważnym ośrodkiem życia społecznego w wymiarze lokalnym, jest – jak to określają niektórzy socjologowie religii – „ośrodkiem skupienia społecznego”, którego znaczenie wzrasta w okresie intensywnych przemian społeczno-kulturowych. W świadomości lokalnych społeczności parafia pozostaje miejscem bliskim, przyjaznym, oswojonym, miejscem, w którym zdecydowana większość ludności czuje się emocjonalnie związana”.  ( Elżbieta Firlit )

przeszłość
• poszanowanie dla dziedzictwa pokoleń

+

aktualność
• w trosce o współczesne pokolenie

+

przyszłość
• powinności wobec przyszłych pokoleń

PARAFIA.wawares.pl to portal będący miejscem publikacji treści mających przekonać do możliwości i potrzeby prezentacji parafii w jej „nieklerykalnym” wymiarze. To znaczy pokazania nie-duszpasterskich przymiotów parafii, czyli w sposób całkowicie odmienny od dotychczas zwyczajowo i ogólnie przyjętych standardów. Gdyż parafia to wspólnota ludzi mających znacznie więcej do zaoferowania, niż  tylko to co skupia się w kościele i wokół niego.

+

WSPÓŁPRACA
Portale grupy WAWARES.pl przedstawiają szeroką ofertę skierowaną głównie do Kościoła katolickiego oraz wszystkich związanych z nim podmiotów. Wiodącą propozycją jest opracowywanie profesjonalnych treści na portale i strony internetowe, a także na bieżąco ich prowadzenie.
ll++++++++ll ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY