„Obecne zjawisko, jakim jest rozwój przekazu społecznego, skłania Kościół do przeprowadzenia swoistej »rewizji« duszpasterskiej i kulturowej, by w odpowiedni sposób stawić czoło epokowym przemianom, których jesteśmy świadkami. […] Zwłaszcza nowe techniki stwarzają dodatkowe możliwości komunikacji, pojmowanej jako służba wspomagająca pasterskie rządy oraz organizację rozlicznych zadań wspólnoty chrześcijańskiej. […] Treści przekazu powinny być oczywiście dostosowane do potrzeb poszczególnych środowisk, natomiast jego celem powinno być zawsze uświadamianie ludziom etycznego i moralnego wymiaru informacji”.

▪ Szybki rozwój
List apostolski Jana Pawła lI do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu

„Szybki rozwój techniki w dziedzinie środków przekazu jest z pewnością jedną z oznak postępu współczesnego społeczeństwa. Gdy patrzymy na nieustanną ewolucję nowych wynalazków, jeszcze bardziej aktualne wydają się słowa Dekretu Powszechnego Soboru Watykańskiego II »Inter mirifica«, promulgowanego przez mego czcigodnego poprzednika sługę Bożego Pawła VI w dniu 4 grudnia 1963 roku”.

Słowa Jana Pawła II niewątpliwie potwierdzają, że Kościół zawsze a na pewno przed ponad półwieczem (1963) dostrzegał rolę mediów jaką one odgrywają w pracy duszpasterskiej. Nawet, gdy Internet – za powstanie którego uznaje się tpl 1969 –  był jeszcze przyszłością.

Dlatego, gdy już Sobór Watykański II zwrócił uwagę na potrzebę „umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu” ponieważ one „wykraczają poza granice narodów” (por. Inter mirifica), a Pawła VI od 7 maja 1967 roku tj. przeżycia pierwszego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu (pkt. 18 Inter mirifica) oraz wszyscy jego następcy w corocznych orędziach papieskich [ czytaj ] podkreślali wielką rolę mediów w apostolstwie Kościoła – może tylko dziwić, że wykorzystanie współczesnego medium, którym jest Internet w propagowaniu różnych form duszpasterstwa, jak też budowania wizerunku parafii jest wciąż bardzo małe.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]