Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce – ks. Ryszard Kamiński
Redemptor hominis – encyklika Jana Pawła II
Szybki rozwój – List apostolski Jana Pawła lI do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
Internet: Nowe formum głoszenia ewangelii – orędzie Jana Pawła II
Evangelii nuntiandi – adhortacja apostolska Pawła VI
Novo millennio ineunte – list apostolski Jana Pawła II
Cele, sposoby, formy i środki programowania duszpasterskiego – ks. Tomasz Wielebski
Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii w Polsce – ks. Tomasz Wielebski
Instrukcja – Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła
Ad gentes divinitus – Dekret o działalności misyjnej Kościoła
Gaudium et spes – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Troska o rodziny w sytuacjach trudnych – ks. Grzegorz Pyźlak
Familiaris consortio – Adhortacja apostolska Jana Pawła II o zadaniach rodziny w świecie współczesnym
Wykluczenie społeczne w Polsce – Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa
Kościół w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – ks. Leon Szot
„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,36) – przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w Zakładzie Karnym w Płocku
Populorum progresio – encyklika Pawła VI o popieraniu rozwoju ludów
Sollicitudo rei socialis – encyklika Jana Pawła II z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
Gaudete et exulttate – Adhortacja apostolska papieża Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczenym
Pedagogia inkluzji w nauczaniu i postawie papieża Franciszka – ks. Stanisław Rabiej
Evangelii gaudium – Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w świecie współczesnym
Konferencja Episkopatu Polski – Dyrektorium duszpasterstwa rodzin
Duszpasterstwo rodzin mających dzieci, czy duszpasterstwo dzieci? Posługa Kościoła katolickiego w Polsce wobec dziecka – ks. Robert Bieleń SDB
Pracownicy duszpasterstwa rodzin i ich zadania – ks. Grzegorz Pyźlak
Wychowanie rodzinne a autorytet Kościoła wśród młodzieży ponadgimnazjalnej
Polak-katolik? Religijność Polaków w kontekście procesów desekularyzacyjnych
Kościół katolicki wobec współczesnych mediów – szanse i zagrożenia
• +
• +
• +
• +
• +
• +
• +

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]